[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

การรับประทานอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีไขมันในเลือดสูง

thetastefood

การรับประทานอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีไขมันในเลือดสูง

การรับประทานอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคที่พบได้มากในกลุ่มคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน แต่คนที่ผอมหรือสมส่วนก็สามารถป่วยเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกัน เพราะโรคเบาวาน ก็มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมได้เช่นกัน

MORE ...

การให้อาหารทางสายยาง (Tube Feeding)

thetastefood

การให้อาหารทางสายยาง (Tube Feeding)

การให้อาหารทางสายยาง (Tube Feeding) ตามปกติคนเราได้รับสารอาหารต่างๆ จากการดื่มและการรับประทาน ในกรณีที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ตามปกติไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการเบื่ออาหาร ความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนและการย่อยอาหาร หรือหมดสติไม่รู้สึกตัว

MORE ...

อาหารผู้ป่วย สำหรับโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด

thetastefood

อาหารผู้ป่วย สำหรับโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด

อาหารผู้ป่วย สำหรับโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด ไต ทำหน้าที่ผลิตปัสสาวะเพื่อช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยเฉพาะจากโปรตีนในอาหารทั้งยังควบคุมการเป็นกรดหรือด่างในเลือด ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย และยังสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดง และสร้างวิตามินดีที่เกี่ยวข้องกับกระดูก นอกจากนี้ไตทำหน้าที่คล้ายตัวกรองน้ำ ไตเสื่อมก็เหมือนกับรูกรองน้ำตัน

MORE ...

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการเสริมเส้นใยอาหาร

thetastefood

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการเสริมเส้นใยอาหาร

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการเสริมเส้นใยอาหาร อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารที่ไม่ใช่ยาและไม่มีจุดประสงค์ในการรักษาโรค ใช้ในการบำบัดอาการเจ็บป่วยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตาม หรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเป็นพิเศษ โดยที่ไม่สามารถบริโภคจากอาหารทั่วไป

MORE ...

อาหารผู้ป่วย อาหารเหลวใส ย่อยง่าย ให้ประโยชน์มาก

thetastefood

อาหารผู้ป่วย อาหารเหลวใส ย่อยง่าย ให้ประโยชน์มาก

อาหารผู้ป่วย อาหารเหลวใส ย่อยง่าย ให้ประโยชน์มาก อาหารมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น อาหารทั่วไป หรืออาหารประเภทเหลวใส อาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ และไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

MORE ...

อาหารเพื่อสุขภาพคนท้องอ่อน แบบไหนบำรุง แบบไหนแสลง

thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพคนท้องอ่อน แบบไหนบำรุง แบบไหนแสลง

อาหารเพื่อสุขภาพคนท้องอ่อน แบบไหนบำรุง แบบไหนแสลง อะไรห้ามกิน อะไรกินได้ โภชนาการในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เรามาดูกันว่า อาหารคนท้องอ่อน ในช่วงไตรมาสแรก แบบไหนควรกิน และแบบไหนควรหลีกเลี่ยงบ้าง

MORE ...

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต

thetastefood

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง คืออาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้ โดยไม่ติดขัด และสามารถให้สารอาหารและพลังงานที่เพียงพอต่อร่างกายของผู้ป่วย

MORE ...

อาหารผู้ป่วย สำหรับคนเป็นโรคหัวใจ

thetastefood

อาหารผู้ป่วย สำหรับคนเป็นโรคหัวใจ

อาหารผู้ป่วย สำหรับคนเป็นโรคหัวใจ แนวทางในการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง คือ มีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณในแต่ละมื้อ หากปฏิบัติสม่ำสมอ ร่วมกับการดูแลตนเองในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือด หัวใจ อาจหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ คำแนะนำในการบริโภคอาหาร คือ บริโภคอาหารในปริมาณ ที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานในแต่ละวัน จะช่วยป้องกันการเก็บพลังงานที่เกินพอในรูปของไขมัน ไม่เกิดโรคอ้วน ไม่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตามมา

MORE ...