[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

ดูซีรี่ย์: My Unfamiliar Family (2020) คนในครอบครัวที่ เรา (ไม่) รู้จักดี

ดูซีรี่ย์

ดูซีรี่ย์: My Unfamiliar Family (2020) คนในครอบครัวที่ เรา (ไม่) รู้จักดี

ดูซีรี่ย์: My Unfamiliar Family (2020) คนในครอบครัวที่ เรา (ไม่) รู้จักดี เมื่อบ้านไม่ใช่สถานที่ที่รวมความอบอุ่น สบายใจ และไม่ทำให้เราอยากกลับมาชาร์จพลังก่อนออกไปสู้กับโลกภายนอก ทางออกของคนที่ต้องเผชิญกับรูปแบบความสัมพันธ์เช่นนี้ คือการออกไปหาความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาใหม่ในแบบที่ตัวเองอยากให้เป็น My Unfamiliar Family เป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งของครอบครัวที่เคยละเลยความรู้สึกและหัวใจของกันและกัน จนเกิดบาดแผลขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เวลาและน้ำตามาเยียวยาพวกเขาทุกคน

MORE ...