โปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการที่สมองควบคุมความอยากอาหารและการเผาผลาญอาหาร การสูญเสียโปรตีนจากสมองส่วนหน้า ส่งผลให้หนูอ้วนมีความอยากอาหารไม่เพียงพอ โรคอ้วนเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใหญ่กว่า 650 ล้านคนทั่วโลกที่ถูกกำหนดให้เป็นโรคอ้วน ภาวะนี้เชื่อมโยงกับความผิดปกติหลายอย่าง ช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานชนิดที่ 2 และมะเร็ง

โดยพื้นฐานแล้ว โรคอ้วนเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างการบริโภคอาหารและการใช้พลังงาน” แต่เรายังเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความอยากอาหารหรือการเผาผลาญอาหารที่ถูกควบคุมโดยการสื่อสารระหว่างสมองกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตับอ่อน ตับ และเนื้อเยื่อไขมัน นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างหนูที่ไม่สามารถผลิตโปรตีน XRN1 ได้ในส่วนย่อยของเซลล์ประสาทในสมองส่วนหน้า บริเวณสมองนี้ประกอบด้วยไฮโปทาลามัส ซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดอัลมอนด์ที่ปล่อยฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกาย ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การนอนหลับ ความกระหายน้ำ และความหิว